Orah Bačka

Sorta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, priznata 1988. godine.

Odabrana je iz prirodne selekcije oraha kao spontani sejanac.

Sazreva sredinom septembra. Stablo je srednje bujnosti i visoke rodnosti, jer daje rod i na letorastima sa strane. Vegetaciju počinje srednje rano (istovremeno kad i šejnovo), a završava 15 dana ranije nego šejnovo. Protandričnog je cvetanja.

Plod je srednje krupan (oko 12 g), kupa¬stog oblika, svetle, glatke i lako lomljive ljuske. Jezgra je takođe svetle boje, visokog randmana (oko 52%), odličnog kvaliteta.