Orah Drjanovski (Drnovskis)

Sorta drjanovski nastala je odabiranjem iz prirodne populacije oraha, kao i većina bugarskih sorti. Ime nosi po gradu Drjanovu, koji se nalazi na severnim padinama Balkana.

Otkrivena je 1953. godine. U proizvodnji je od 1965. godine. Sazreva u prvoj polovini oktobra. Stablo je bujno. Kruna je dosta retka i široka. Lista krajem marta i u to¬ku prve dekade aprila, a vagetaciju završava sredinom novembra. Protaginična je. Rese se otvaraju u toku treće dekade aprila i prve dekade maja, a tučkasti cvet ovi u drugoj polovini aprila i prvoj dekadi maja. Šejnovo i plovdivski dobro oprašuju drjanovski. Obič¬no se ima po dva ploda u grupi. Malo manje rađa nego šejnovo (3.616 kg/ha).

Plod je krupan (14 g), loptasto-jajast. Ljuska je srednje debela, meka i lako se odvaja od jezgre. Randman jezgre je 49%. Jezgra je vrlo kvalitetna.