Orah Franket

Sorta Franket (Franquette) potiče iz Francuske. Jedna je od najpoznatijih i najrodnijih sorti u svetu. Kasnije je vegetacije, srednje bujnog stabla. Pokazuje rod već u prvoj godini.

Plod je srednje krupnoće, izdužen, sa hrapavom ljuskom. Mrezga je izuzetnog kvaliteta sa randmanom oko 48%. Najviše se gaji u Francuskoj i SAD.