Orah Gazenhajm 1247

Gajzenhajm 1247 je takođe nemačka sorta. Ova selekcija se odlikuje velikim rodnim potencijalom. Često još u rasadniku daje prve plodove. Vcgetaeija počinje rano i u rejonima sa kontinentalnom klimom. Često strada od poznih mrazeva.

Stablo je bujno. Sorta je dosta otporna prema Gnomonia juglandis (izazivač pegavosti lišća). Muški cvetovi počinju da cvetaju 2 do 3 dana pre ženskih. Plod je srednje krupan (12-13 g), lepog oblika. Randmanjezgreje oko 49%. Jezgra je lepe svetle boje i dobrog kvaliteta.