Orah Mire

Sorta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, priznata 1988. godine. Kao spontani sejanac odabrana je iz spontane populacije oraha. Stablo je srednje bujnosti, odlične rodnosti samo u područjima bez poznih mrazeva. Vegetaciju počinje ranije nego sorta šejnovo i ranije završava. Protandričnog je cvetanja. Plod je srednje krupan (oko 12 g), glatke, tanke i svetle ljuske. Jezgra je svetle boje. visokog randmana (oko 55%), dobrog kvaliteta.