Orah Novosadski rodni

Selekcija Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

Stablo je izražene bujnosti, velike i redovne rodnosti samo u područjima bez poznih mrazeva.

Pokazuje izrazitu osetljivost prema prolećnim mrazevima, jer sa vegetacijom kreće relativno rano (3-4 dana pre šejnova).

Plod je vrlo krupan (preko 15 g). Jezgra je svetložute boje, lako se vadi iz ljuske, visokog je randmana (oko 51%), prijatnog ukusa i odličnog kvaliteta (la klasa).