Orah Plovdivski

Ovo je sorta Institita za voćarstvo u Plovdivu. Nastala je odabiranjem iz prirod¬ne populacije oraha (Perušica, Plovdivski okrug). U proizvodnji je od 1968. godine.

Sazreva u drugoj polovini septembra. Stablo je bujno, sa dosta retkom i širokom krunom.

Lista krajem marta i u toku prve dekade aprila, a vegetaciju završava sredinom novembra. Cvetanje je protandrično. Rese se otvaraju u toku druge polovine aprila, a tučkasti cvetovi u trećoj dekadi aprila i prvoj polovini maja. Drjanovski je dobar opra¬šivač za plovdivski,

Rodnost je redovna i dobra.

Plod je krupan (preko 15 g), loptasto-jajastog oblika. Randman jezgre je oko 50%.