Orah Šampion

Sorta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, priznata 1987. godine

Selekcionisanaje kao spontani sejanac iz prirodne populacije oraha.

Sazreva u prvoj polovini septembra. Stablo je srednje bujnosti, redovne i dobre rodnosti. Odlikuje se kraćom vegetacijom, koja počinje između 20. i 25. aprila. To je protandrična sorta, sa nekolika dana ranijim cvetanjem muških cvetova. Relativno je otporna prema Gnomonia juglandis i mrazu.

Plodje krupan (oko 14 g) lepog, ovalnog oblika. Ljuskaje tanka, lako lomljiva i dobro zatvara jezgru. Jezgra je svetle boje, visokog randmana (preko 58%), prijatnog ukusa i odličnog kvaliteta (I klasa).