Orah Srem

Sorta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, priznata 1987. godine. Selekcionisana je kao spontani sejanac iz prirodne populacije oraha. Sazreva u prvoj polovini septembra. Srednje je bujnosti, redovne i dobre rodnosti. Srednje rano započinje vegetaciju, a nešto je kasnije završava. Praktično je otporna prema Gnomonia juglandis.

Protandričnog je cvetanja. Plod je vrlo krupan (oko 15 g), lepog ovalnog oblika, tanke i glatke ljuske. Ljuska je tanka, lako lomljiva i dobro zatvara jezgru. Jezgra je svetložute boje, visokog randrnana (oko 58 %), prijatnog ukusa i dobrog kvaliteta (I klasa).