Orah Tisa

Sorta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, priznata 1987. godine.

Odabrana je iz prirodne populacije oraha kao spontani sejanac.

Sazreva sredinom septembra. Stablo je srednje bujnosti, okruglaste krune, dobre i redovne rodnosti. Vegetaciju započinje srednje rano, a završava nešto kasnije.

Odlikuje se visokim genetičkim potencijalom za rodnost, jer pripada racemoznom tipu oraha (sa glomerulom do 20 ženskih cvetova). Praktično je homogama sorta, mada se nekih godina može javiti protandrija. Otporna je prema Gnomonia juglandis.

Plod je vrlo krupan (preko 15 g), izduženoloptastog oblika, tanke ljuske.

Jezgra je nešto tarnnije boje, visokog randrnana (oko 52%), prijatnog ukusa, dobrog kvaliteta (I klasa).