Dobro odabrana sorta oraha je osnov za uspešnu i rentabilnu proizvodnju. Ako je sorta osetljiva prema biotičkim i abiotičkim činiocima, ili je slabo rodna i kvalitet plodova joj ne zadovoljava, onda ni najbolji ekološki uslovi i najpogodnije agrotehničke mere neće obezbediti uspešnu proizvodnju.

Sorta nosi određene nasledne osobine koje se kao genetički potencijal pojačavaju agrotehnikom, povoljnim ekološkim uslovima i zaštitom. Genetička svojstva sorte su osnovni faktor za povećanje proizvodnje. Prema brojnim autorima, sorta može doprineti povećanju prinosa i do 50%. Stoga se smatra da je sorta “biološko sredstvo” za povećanje proizvodnje.

Sorte oraha se razlikuju po rodnosti, kvalitetu ploda, otpornosti prema temperaturnim ekcesima i opasnijim bolestima i štetočinama. U biologiji cvetanja, kod orah a je izraženo neistovremeno sazrevanje muškog i ženskog gametofita (dihogamija). U većine sorti muški gameti ranije sazrevaju od ženskih (protandrija), a manje je sorti gde ženski gametiti sazrevaju ranije od muških (protaginija), dok su homogarnne sorte, kada istovremeno sazrevaju oba gameta, vrlo retke.

Za rentabilnu proizvodnju je značajno da su sorte sa što kraćom vegetacijom, da kasnije počinju a ranije završavaju vegetacioni period i time izbegavaju oštećenja od ranihjesenjih i poznih pratećih mraz eva. Odabrane sorte treba da su otporne prema izazivačima bolesti i štetočinama. Kvalitet ploda treba da je ekstra i prve klase. Naročito je važno da se odabrane sorte međusobno dobro oprašuju i oplođavaju.

Računa se da je do sada opisano oko 3.000 sorti oraha. Najviše je sorti oraha selekcionisano iz prirodne populacije. Veliki broj sorti nastao je planskom hibridizacijom, tj. planskim odabiranjem oba roditelja željenih dobrih osobina i njihovim ukrštanjem radi stvaranja novih kvalitetnijih sorti .

Orah kao vrstu karakteriše nacionalni sortiment. Veliki broj zemalja je stvorio svoje nacionalne sorte.

Kod nas je poslednjih 30-40 godina dosta urađeno na selekciji i upoznavanju vrednosti domaćih sorti i tipova oraha. Odabrane domaće sorte i selekcije imaju veliku proizvodnu vrednost, pre svega zbog toga što su prilagođene našim ekološkim uslovima, u kojima bi strane sorte mogle biti ugrožene.

Na stvaranju i uvođenju u proizvodnju novih sorti oraha kod nas se naročito intenzivno i uspešno radi u Institutu za voćarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu i Institutu za voćarstvo u Čačku.